EE  /  RU  /  EN
EE    /    RU    /    EN
 

Müügitingimused

1. Üldsätted


Müügitingimused kehtivad Mobipunkt OÜ (edaspidi Müüja) ja Mobipunkt OÜ internetipoe kliendi (edaspidi Ostja) vahel. 


Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, Võlaõigusseadusest, muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.

Müüjal on õigus teha e-poes mistahes muudatusi nii informatsiooni kui ka hinna suhtes ilma klienti ette teatamata.

Müüjal on õigus ühepoolselt muuta müügitingimusi ilma ette teatamata.

Toote tellimuse vormistamise ja selle eest tasumisega kinnitab Klient, et on nõustunud müügitingimustega.


2. Kauba maksumus

Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad 20% käibemaksu (välja arvatud komisjonikaubad, mille käibemaksumäär on 0% vastavalt KMS §41 seadusele).

Müüjal on õigus muuta e-poes hindu ilma etteteatamata. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega (välja arvatud kui on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis).


3. Ostu sooritamine
 
Kui Ostja on kindel, et toode talle sobib, siis saab Ostja toote lisada ostukorvi ning vormistada tellimus. Kui Ostja täidab tellimisvormi, saadetakse talle tellimusvormil määratud e-maili aadressile arve.

Ostja saab internetipoes tellimuse eest tasuda:

1) Pangaülekandega
2) Kohapeal sularahas (Mobipunkti kontoris, Roo 4, Tallinn)

Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei kanna vastutust ebaõigete andmete esitamise eest.

Juhul, kui Ostja on saanud arve e-posti teel ja ei ole seda 1 päeva jooksul tasunud alates arve väljastamise kuupäevast, siis tellimus tühistatakse.

Tootepildid on e-poes illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole või Müüja kätte (kui Ostja maksab kauba eest järeletulemisel).

Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Mobipunkt OÜ pangakontole või Müüja kätte (kui Ostja maksab kauba eest järeletulemisel).

Kõik Tellijate andmed, mis on kogutud Müüja poolt, peetakse konfidentsiaalsete andmetena. Müüja kohustub tellimuse käigus kogutud isiklikke andmeid mitte avaldada kolmandatele isikutele (v.a. kättetoimetamise teenuse osutajale). Ostu sooritamisega Ostja lubab kasutada omalt poolt antud andmeid reklaamikampaaniate saatmiseks Mobipunkti poolt (uudiskirjad, pakkumised).


4. Tarneaeg ja kättesaamine

1) Kui tellitud Kaup on laos, on toote tarneaeg 1-3 tööpäeva pärast arve tasumist (kiireks kättesaamiseks kasutage võimalust tulla tootele ise järele või tellides Tallinna piires Mobipunkti kuller).

2) Kui tellitud Kaup on distribuutori laos, on toodete tarneaeg 3-7 tööpäeva pärast arve tasumist.

3) Kui tellitud Kaupa pole laos, teavitab Müüja Ostjat tarneajast ning toimetab kauba kohale kohe, kui see jõuab lattu.

Ostjal on võimalik valida järgmiste kohaletoimetamise võimaluste vahel:
• SmartPOST pakiautomaadiga – hind 4€
• Tulla kaubale Mobipunkti kontorisse järele (Roo 4, Tallinn, Mööblimaja kõrval)

Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise hilinemise eest juhul, kui kauba kohaletoimetamise hilinemine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha. 

Kui Kaup puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või Kauba asendamise vähemalt samaväärse hinna ja kvaliteediga Kaubaga või tagastab raha Ostjale.


5. Kauba tagastamine

Ostjal on 14 päeva jooksul õigus kaup müüjale tagastada.

Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Ostja tootepakendit avada. Müüja võtab Kauba tagasi ainult kasutamata kujul (kilepakend avamata) ja originaalpakendis. Uute, kuid pakendita toodetele kehtib tagastamisõigus ainult siis, kui toodet ei ole kasutatud (seade on aktiveerimata) ning tehasekilesid ei ole tootelt eemaldatud.

Tagastamisõigus kasutatud toodetele ei kehti.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada Müüjale avaldus koos arve numbriga e-posti aadressile 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Ostjal on õigus tellimus tühistada ka enne makse sooritamist. Sellest tuleb teavitada e-posti teel: info@mobipunkt.ee

Kauba tagastamine toimub Ostja enda kulul ning esialgset transpordikulu Müüja Ostjale tagasi ei maksa välja arvatud juhul, kui tagastatud kaup ei vastanud Ostja tellimusele. Ostja tagastab kauba nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kui tellitud kaup ei vasta tellimusele, siis vahetuse- ja tagastamiskulud kannab esimesel korral Müüja. Iga järgneva vahetuse korral kannab postikulud Ostja. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.


6. Pretensioonide esitamine


Võlaõigusseadusele vastavalt on Ostjal õigus esitada pretensioone 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates toote kättesaamisest, sellest 6 esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja. Peale 6 kuu möödumist kannab defekti väljaselgitamise kulud Klient.

Mobipunkt ei kanna vastutust kauba puuduste eest, kui defekt on esinenud pärast kauba kättetoimetamist ning selle põhjuseks on:
• Ostja süül või hooletusel toote kahjustamine;
• Toote mittesihtpärane kasutamine;
• Toote loomulik füüsiline kulumine tavapärase kasutamise käigus.

Toote defekti ilmnemisel, peab Ostja teavitama Müüjat probleemist e-posti aadressil info@mobipunkt.ee ning märkima tellimuse esitaja nimi, tellimuse numbri ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpse kirjelduse. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud viivitamatult.


7. Muud Tingimused

Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kaudsete kahjude eest (käibe- või kasumi kaotamine, moraalne kahju).

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Erimeelsuste korral püütakse saavutada kokkuleppe poolte läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Toode on lisatud ostukorvi